POLIKLINIKA STELA
Vama na usluzi
od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 8-12 sati uz niz pogodnosti te posebne pakete usluga prilagođene upravo Vama i cijeloj Vašoj obitelji

Adresa: Prijepoljska 19b Zagreb
Informacije na broj telefona :01/2993-595
Fax :01/2993-152
E-mail: info@poliklinika-stela.hr

Pridružite nam se na facebook-u

 

P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A


Usluge Poliklinike

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

Urin
MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ
MEDICINA RADA

SISTEMATSKI PREGLEDI
MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA
INTOLERANCIJA NA HRANU
ALERGIJSKA TESTIRANJA
O nama
Info kutak 


 
 
Poliklinika Stela - Urin - Urin - test traka


Laboratorij poliklinike Stela pruža više od 200 raznih pretraga plus alergološke
testove. Analize se obavljaju najmodernijim instrumentima uz upotrebu
najkvalitetnijih reagensa za laboratorijske pretrage.

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ
INTOLERANCIJA NA HRANU
ALERGIJSKA TESTIRANJA
SISTEMATSKI PREGLEDI
MEDICINA RADA

URIN – TEST TRAKA

Test traka:

Analiza

Rezultat

Referentni raspon

Jedinice

Bilirubin

 

neg

konv.

Urobilinogen

 

norm

konv.

Ketoni

 

neg

konv.

Askorbinska kiselina

 

 

konv.

Glukoza

 

neg

konv.

Proteini

 

neg

konv.

Eritrociti

 

neg

konv.

pH

 

5-7

konv.

Nitriti

 

neg

konv.

Leukociti

 

neg

konv.

Specifičnatežina

 

1.015 – 1.025

konv.

Napomena: askorbinska kiselina u urinu interferira sa rezultatima glukoze i krvi/eritrocita.

Najčešće kemijske analize su analize na bjelančevine, šećer, ketonska tijela, urobilinogen, bilirubin i nitrite. U novije vrijeme se u te svrhe osim "klasičnih" testova sve više upotrebljavaju i test trake.

Pretraga je brza i jednostavna pa se može izvesti u ambulanti ili uz bolesnički krevet. Test trake sadrže jedan ili više segmenata koji su impregnirani odgovarajućim reagensima, istim onim koji se upotrebljavaju i u klasičnim kemijskim testovima.

Trake se čuvaju na suhom i od svjetla zaštićenom mjestu jer su jako osjetljive.

 

 
E-mail: info@poliklinika-stela.hr

 

 

 

Pretrage


Uz stručno osoblje, najmodernije uređaje za analizu i laboratorijske pretrage, te ugodan ambijent, pacijentima je omogućeno da na najkvalitetniji način vode brigu o svojem zdravlju. Sve na jednom mjestu, bez nepotrebne birokracije, te nizom drugih pogodnosti prilagodili smo se potrebama i mogućnostima pacijenata.


saznajte više...

 


 

 

 

Copyright 2006 - 2012 © Poliklinika Stela
All rights reserved.
Web Design and Hosting by BSV Informatika d.o.o.Mogućnost plaćanja u 6 rata

 

 

 

 

 

 

 


P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A