POLIKLINIKA STELA
Vama na usluzi
od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 8-12 sati uz niz pogodnosti te posebne pakete usluga prilagođene upravo Vama i cijeloj Vašoj obitelji

Adresa: Prijepoljska 19b Zagreb
Informacije na broj telefona :01/2993-595
Fax :01/2993-152
E-mail: info@poliklinika-stela.hr

Pridružite nam se na facebook-u





 

P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A


Usluge Poliklinike

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

Biokemijske pretrage




MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ




MEDICINA RADA





SISTEMATSKI PREGLEDI




MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA




INTOLERANCIJA NA HRANU




ALERGIJSKA TESTIRANJA




O nama




Info kutak



 


 
 
Poliklinika Stela - Biokemijske pretrage - UIBC


Laboratorij poliklinike Stela pruža više od 200 raznih pretraga plus alergološke
testove. Analize se obavljaju najmodernijim instrumentima uz upotrebu
najkvalitetnijih reagensa za laboratorijske pretrage.

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ
INTOLERANCIJA NA HRANU
ALERGIJSKA TESTIRANJA
MEDICINA RADA

UIBC - Nezasićeni kapacitet vezivanja željeza

Cijena pretrage - 15 kuna

U fiziološkom stanju samo je 1/3 transferina zasićena s Fe(III), pa transferin posjeduje tzv. latentni kapacitet vezanja željeza. Ako je koncentracija željeza u serumu niska, UIBC će biti povišen.

Referentne vrijednosti:
Muškarci: 25 - 54 µmol/L
Žene: 25 - 59 µmol/L

Povišeno:
U anemiji zbog deficita željeza, zatim u trudnoći.

Sniženo:
Smanjene vrijednosti: kod kroničnog deficita željeza, zatim manje primarne hemokromatoze, hemolitičke anemije, ß-talasemije.

Vrijeme određivanja: 
Nalaz je gotov isti dan. 





E-mail: info@poliklinika-stela.hr

 

 

 

Pretrage


Uz stručno osoblje, najmodernije uređaje za analizu i laboratorijske pretrage, te ugodan ambijent, pacijentima je omogućeno da na najkvalitetniji način vode brigu o svojem zdravlju. Sve na jednom mjestu, bez nepotrebne birokracije, te nizom drugih pogodnosti prilagodili smo se potrebama i mogućnostima pacijenata.


saznajte više...

 


 

 

 

Copyright 2006 - 2012 © Poliklinika Stela
All rights reserved.
Web Design and Hosting by BSV Informatika d.o.o.



Mogućnost plaćanja u 6 rata

 

 

 

 

 

 

 


P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A