POLIKLINIKA STELA
Vama na usluzi
od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 8-12 sati uz niz pogodnosti te posebne pakete usluga prilagođene upravo Vama i cijeloj Vašoj obitelji

Adresa: Prijepoljska 19b Zagreb
Informacije na broj telefona :01/2993-595
Fax :01/2993-152
E-mail: info@poliklinika-stela.hr

Pridružite nam se na facebook-u

 

P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A

 


 
 
Poliklinika Stela - Koagulacijske pretrage - Trombociti


Laboratorij poliklinike Stela pruža više od 200 raznih pretraga plus alergološke
testove. Analize se obavljaju najmodernijim instrumentima uz upotrebu
najkvalitetnijih reagensa za laboratorijske pretrage.

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ
INTOLERANCIJA NA HRANU
ALERGIJSKA TESTIRANJA
SISTEMATSKI PREGLEDI
MEDICINA RADA

TROMBOCITI

Trombociti su krvne pločice tj. malena, bezbojna tjelešca bez jezgre, važne za koagulaciju, odnosno, zgrušavanje krvi.

Kada ih je premalo raste rizik od krvarenja (hemoragija), uključujući i ona menstrualna. Ako ih je previše mogu izazvati trombozu, odnosno stvaranje ugruška u krvnim sudovima. Samim tim je povećana opasnost i od infarkta i moždanog udara.

Trombociti nastaju u koštanoj srži. Zdrav čovjek između 30 i70 godina, težine 70 kg ima oko 1300-1500 g trombocita. Matična stanica je megakarioblast promjera 21-50 µm iz koje se razvije promegakariocit, zatim megakariocit, koji je i najveća stanica u koštanoj srži promjera 70-100 µm.

Vrijeme potrebno da iz megakarioblasta procesom sazrijevanja nastanu trombociti iznosi 4 do 5 dana.
U koštanoj srži nalazi se normalno 1/3 nezrelih i 2/3 zrelih elemenata megakariocitne vrste.

U cirkulirajućoj krvi se u normalnim uvjetima nalaze isključivo trombociti.
Normalan broj trombocita u perifernoj krvi iznosi 150-350 x 109/L.

Život trombocita prosječno traje 7 do 10 dana.

Tolerancija organizma prema smanjenju broja trombocita
(trombocitopenija) jako je velika, jer se spontana krvarenja pojavljuju tek nakon smanjenja broja trombocita na 20-30 x 109/L.

Stanja s prolazno ili stalno povećanim brojem trombocita nazivaju se trombocitoza.

Referentne vrijednosti:

Tr Trombociti M, Ž 158 - 424 x109/L

 

 E-mail: info@poliklinika-stela.hr

 

 

 

Pretrage


Uz stručno osoblje, najmodernije uređaje za analizu i laboratorijske pretrage, te ugodan ambijent, pacijentima je omogućeno da na najkvalitetniji način vode brigu o svojem zdravlju. Sve na jednom mjestu, bez nepotrebne birokracije, te nizom drugih pogodnosti prilagodili smo se potrebama i mogućnostima pacijenata.


saznajte više...

 


 

 

 

Copyright 2006 - 2012 © Poliklinika Stela
All rights reserved.
Web Design and Hosting by BSV Informatika d.o.o.Mogućnost plaćanja u 6 rata

 

 

 

 

 

 

 


P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A