POLIKLINIKA STELA
Vama na usluzi
od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 8-12 sati uz niz pogodnosti te posebne pakete usluga prilagođene upravo Vama i cijeloj Vašoj obitelji

Adresa: Prijepoljska 19b Zagreb
Informacije na broj telefona :01/2993-595
Fax :01/2993-152
E-mail: info@poliklinika-stela.hr

Pridružite nam se na facebook-u

 

P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A


Usluge Poliklinike

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

Ostale pretrage
MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ
MEDICINA RADA

SISTEMATSKI PREGLEDI
MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA
INTOLERANCIJA NA HRANU
ALERGIJSKA TESTIRANJA
O nama
Info kutak 


 
 
Poliklinika Stela - Ostale pretrage - TPHA


Laboratorij poliklinike Stela pruža više od 200 raznih pretraga plus alergološke
testove. Analize se obavljaju najmodernijim instrumentima uz upotrebu
najkvalitetnijih reagensa za laboratorijske pretrage.

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ
INTOLERANCIJA NA HRANU
ALERGIJSKA TESTIRANJA
SISTEMATSKI PREGLEDI
MEDICINA RADA

TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutination Test)

Cijena pretrage - 150 kuna

Sifilis: Infektivna bolest koju uzrokuju spirohete treponema pallidum koje penetriraju kroz oštećenu kožu ili mukoznu membranu najčešće za vrijeme seksualnog kontakta, a prenosi se i od majke na dijete tijekom poroda.

Titar u gotovo svih bolesnika ostaje pozitivan i nakon pravilno provedene terapije. Ovaj test je vrlo osjetljiv, visoko specifičan, a odraz je prisutnosti IgG i IgM protutijela usmjerenih protiv T. pallidum. Postaje pozitivan već treći tjedan nakon infekcije.

Na Treponemu pallidum obvezno se testiraju davaoci krvi i organa, te trudnice.

Referentne vrijednosti:
Muškarci i žene: negativno

Povišeno:
Pozitivan nalaz upućuje na protutijela na T. pallidum.

Vrijeme određivanja:
U slučaju pozitivnog nalaza, zbog potvrde, dva do tri dana.

Napomena:
Ukoliko je test negativan uz prisustvo kliničkih simptoma koji upućuju na sifilis, potrebno je učiniti daljnje testove na sifilis, odnosno ponavljati testiranje u tjednim intervalima.

Pozitivan nalaz mora se potvrditi drugom serološkim testovima, kao kvantitativni kardiolipinski test.

 
E-mail: info@poliklinika-stela.hr

 

 

 

Pretrage


Uz stručno osoblje, najmodernije uređaje za analizu i laboratorijske pretrage, te ugodan ambijent, pacijentima je omogućeno da na najkvalitetniji način vode brigu o svojem zdravlju. Sve na jednom mjestu, bez nepotrebne birokracije, te nizom drugih pogodnosti prilagodili smo se potrebama i mogućnostima pacijenata.


saznajte više...

 


 

 

 

Copyright 2006 - 2012 © Poliklinika Stela
All rights reserved.
Web Design and Hosting by BSV Informatika d.o.o.Mogućnost plaćanja u 6 rata

 

 

 

 

 

 

 


P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A