POLIKLINIKA STELA
Vama na usluzi
od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 8-12 sati uz niz pogodnosti te posebne pakete usluga prilagođene upravo Vama i cijeloj Vašoj obitelji

Adresa: Prijepoljska 19b Zagreb
Informacije na broj telefona :01/2993-595
Fax :01/2993-152
E-mail: info@poliklinika-stela.hr

Pridružite nam se na facebook-u

 

P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A

 


 
 
Poliklinika Stela - Sistematski pregledi


Laboratorij poliklinike Stela pruža više od 200 raznih pretraga plus alergološke
testove. Analize se obavljaju najmodernijim instrumentima uz upotrebu
najkvalitetnijih reagensa za laboratorijske pretrage.

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ
INTOLERANCIJA NA HRANU
ALERGIJSKA TESTIRANJA
SISTEMATSKI PREGLEDI
MEDICINA RADA

PRETRAGE  Iskoristite široku ponudu

  sistematskih pregleda

  Sistematski M/Ž
  se, kks, urin, ast, alt, ggt, guk, fe

  ukupno 100,00 kn


  Sistematski M1/Ž1
  se, kks, urin,guk,ast, alt, ggt,fe, UIBC, TIBC, kol,trig, urea, creat

  ukupno 155,00 kn

  Sistematski M2/Ž2
  se, kks, urin, guk, ast, alt, ggt,fe, UIBC, TIBC, na, k, kol, trig, urea, crea, HDL, LDL

  ukupno 200,00 kn
  Sistematski M3
  se, kks, urin, guk, ast, alt, ggt, fe, UIBC, TIBC, k, na, kol, trig,urea, creat, HDL, LDL, PSA

  ukupno 260,00 kn


  Sistematski Ž3
  se, kks, urin, guk, ast, alt,ggt, fe,UIBC, TIBC, k, na, kol, trig, urea, creat, HDL, LDL, t3, t4, tsh

  ukupno 290,00 kn  Sistematski M4
  crp, kks, urin, guk, ast, alt, ggt, fe, UIBC, TIBC, kol, trig, urea, creat, k, na, HDL, LDL, PSA, cea, afp

  ukupno 410,00 kn  Sistematski Ž4
  crp, kks, urin, guk, ast, alt, ggt, fe, UIBC, TIBC, kol, trig, urea, creat, k, na, HDL, LDL, t3, t4, tsh, cea, ca125, afp

  ukupno 500,00 kn  Sistematski M5
  crp, kks, urin, pv, guk, ast, alt, ggt, bilirubin, alp, fe, UIBC, TIBC, kol, trig, urea, creat, k, na, HDL, LDL,H.pylori (s), PSA, cea, afp

  ukupno 500,00 kn


  Sistematski Ž5
  crp, kks, urin, pv,guk, ast, alt, ggt, bilirubin, alp, fe, UIBC, TIBC, kol, trig, urea, creat, k, na, HDL, LDL, H.pylori(s), t3, t4, tsh, cea, ca125, afp

  ukupno 585,00 kn  E-mail: info@poliklinika-stela.hr

 

 

 

Pretrage


Uz stručno osoblje, najmodernije uređaje za analizu i laboratorijske pretrage, te ugodan ambijent, pacijentima je omogućeno da na najkvalitetniji način vode brigu o svojem zdravlju. Sve na jednom mjestu, bez nepotrebne birokracije, te nizom drugih pogodnosti prilagodili smo se potrebama i mogućnostima pacijenata.


saznajte više...

 


 

 

 

Copyright 2006 - 2012 © Poliklinika Stela
All rights reserved.
Web Design and Hosting by BSV Informatika d.o.o.Mogućnost plaćanja u 6 rata

 

 

 

 

 

 

 


P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A