POLIKLINIKA STELA
Vama na usluzi
od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 8-12 sati uz niz pogodnosti te posebne pakete usluga prilagođene upravo Vama i cijeloj Vašoj obitelji

Adresa: Prijepoljska 19b Zagreb
Informacije na broj telefona :01/2993-595
Fax :01/2993-152
E-mail: info@poliklinika-stela.hr

Pridružite nam se na facebook-u

 

P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A

 


 
 
Poliklinika Stela - Koagulacijske pretrage - Protein S


Laboratorij poliklinike Stela pruža više od 200 raznih pretraga plus alergološke
testove. Analize se obavljaju najmodernijim instrumentima uz upotrebu
najkvalitetnijih reagensa za laboratorijske pretrage.

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ
INTOLERANCIJA NA HRANU
ALERGIJSKA TESTIRANJA
SISTEMATSKI PREGLEDI
MEDICINA RADA

Protein C

Cijena pretrage - 90 kuna

Valja se prisjetiti kako aktivirani protein C inaktivira faktore V i VIII. Protein S važan je kofaktor proteina C. Nasljedni manjak proteina S nađen je u 0,7% ukupne populacije.

Manjak proteina S može se podijeliti na heterozigotni i homozigotni oblik. Kao i kod manjka proteina C, homozigotni manjak proteina S iskazuje se ubrzo nakon rođenja fulminantnom purpurom i DIK–om. Oko 50% bolesnika s manjkom proteina S razvit će vensku trombozu prije 45. godine. Kao i kod manjka proteina C i aktivirane rezistencije na protein C, prisutnost još jednog od faktora rizika za trombozu povećava opasnost od trombotičkog zbivanja. Manjak proteina S također treba uzeti u obzir ako se u bolesnika koji uzima varfarin pojavi nekroza kože.

Dostupne su i antigena i funkcijska pretraga. Kod manjka (deficijencije) tipa I, obje će pretrage biti abnormalne. Kod bolesnika s manjkom tipa II funkcijska pretraga bit će abnormalna, ali će antigena pretraga biti normalna.
Zbog toga se kao izborni test probira u dijagnostici manjka proteina S preporučuje funkcijska pretraga. Ako je funkcijska pretraga abnormalna, treba učiniti antigenu pretragu za razlikovanje manjka tipa I od manjka tipa II. Bolesnici s manjkom tipa II mogu se dalje podijeliti na podtip IIa i IIb prema razini slobodnog i ukupnog proteina S.
Lažno pozitivni rezultati pretrage mogu se dobiti ako se funkcijska pretraga obavlja kod bolesnika s aktiviranom rezistencijom na protein C. Stoga bi bolesnicima za koje se sumnja da imaju manjak proteina S na osnovi funkcijske pretrage, trebali učiniti dodatne pretrage kako bi se isključila dijagnoza aktivirane rezistencije na protein C. No, funkcijske pretrage zasnovane na ugrušku ne moraju biti točne u bolesnika koji imaju abnormalno koagulacijsko vrijeme zbog povišene razine faktora VIII ili lupus antikoagulansa.

Uzroci stečenog manjka proteina S nabrojani su u sljedećoj tablici.


STEČENI UZROCI MANJKA PROTEINA S
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA

ORALNI ANTIKOAGULANSI
MANJAK VITAMINA K
BOLEST JETRE
DIABETES MELLITUS
ESENCIJALNA TROMBOCITEMIJA
AKTIVNA ILI NEDAVNA TROMBOZA
KIRURŠKI ZAHVATI
DISEMINIRANA INTRAVASKULARNA KOAGULACIJA (DIK)
LIJEČENJE L–ASPARAGINAZOM
LIJEČENJE ESTROGENIMA
Oralni kontraceptivi
Nadomjesna terapija
Trudnoća
HIV
NEFROTIČKI SINDROM

Važno je da kliničar bude svjestan stanja koja mogu uzrokovati stečeni manjak proteina S. Premda je postojanje stečenih uzroka manjka proteina S obično očito, kliničar bi trebao napraviti niz pretraga na DIK, odnosno testove jetrene funkcije. Osim toga, trebalo bi učiniti pretragu mokraće kako bi se isključilo nefrotički sindrom. Ako bolesnik ima ijedan od gore navedenih poremećaja, najbolje je pretrage na manjak proteina S učiniti nakon izlječenja osnovne bolesti.
Mjerenje razine proteina S ne preporučuje se kod bolesnika koji primaju oralne antikoagulanse. Dok neki smatraju kako se pretraga može učiniti, dijagnostička točnost nije jasna. Ako je nužno učiniti pretragu kod bolesnika koji se liječi varfarinom zbog manjka proteina C, oralne antikoagulanse treba ukinuti barem 10 dana prije pretrage. Tijekom tog razdoblja bolesnik može primati heparin bez zabrinutosti da će to utjecati na ishod pretrage.
Razina proteina S se može sniziti nakon trombotičkog zbivanja, zbog potrošnje. Neprepoznavanje te važne činjenice može navesti kliničara da pogrešno proglasi kako bolesnik ima manjak proteina S. Međutim, normalna razina ukazuje kako manjak proteina S ne postoji.

 

 E-mail: info@poliklinika-stela.hr

 

 

 

Pretrage


Uz stručno osoblje, najmodernije uređaje za analizu i laboratorijske pretrage, te ugodan ambijent, pacijentima je omogućeno da na najkvalitetniji način vode brigu o svojem zdravlju. Sve na jednom mjestu, bez nepotrebne birokracije, te nizom drugih pogodnosti prilagodili smo se potrebama i mogućnostima pacijenata.


saznajte više...

 


 

 

 

Copyright 2006 - 2012 © Poliklinika Stela
All rights reserved.
Web Design and Hosting by BSV Informatika d.o.o.Mogućnost plaćanja u 6 rata

 

 

 

 

 

 

 


P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A