POLIKLINIKA STELA
Vama na usluzi
od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 8-12 sati uz niz pogodnosti te posebne pakete usluga prilagođene upravo Vama i cijeloj Vašoj obitelji

Adresa: Prijepoljska 19b Zagreb
Informacije na broj telefona :01/2993-595
Fax :01/2993-152
E-mail: info@poliklinika-stela.hr

Pridružite nam se na facebook-u

 

P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A

 


 
 
Poliklinika Stela - Funkcionalni testovi - OGTT-0-30- 60-90-120


Laboratorij poliklinike Stela pruža više od 200 raznih pretraga plus alergološke
testove. Analize se obavljaju najmodernijim instrumentima uz upotrebu
najkvalitetnijih reagensa za laboratorijske pretrage.

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ
INTOLERANCIJA NA HRANU
ALERGIJSKA TESTIRANJA
SISTEMATSKI PREGLEDI
MEDICINA RADA

 

OGTT (0, 30, 60, 90 i 120 min)

Cijena pretrage - 120 kuna


ORALNI GLUKOZA TOLERANS TEST (oGTT)

Oralno opterećenje glukozom ili test oralne podnošljivosti glukoze (OGTT), utvrđuje radi li se o dijabetesu melitusu (šećernoj bolesti) ili je oštećena tolerancija na glukozu ili je poremećena glikemija na tašte.

OGTT je test koji pokazuje sposobnost preuzimanja glukoze u organizmu te služi za otkrivanje poremećaja metabolizma šećera. Test traje 2 sata.

Mjeri se razina glukoze u krvi i mokraći u određenim vremenskim razmacima.

Kod trudnica: u vremenu: 0 min, 30 min, 60 min, 120 min (mokraća na početku i na kraju testa)

Referentne vrijednosti:
Muškarci i žene:
serum natašte: 4,4 – 6,4 mmol/L
nakon 30 min: ?8 mmol/L
nakon 60 min: ?8 mmol/L
nakon 2h: ?8 mmol/L

Mokraća: u svim uzorcima negativno

Ponovljena vrijednost od 11 mmol/l nakon 120 minuta govori o dijabetesu, a niža o poremećaju tolerancije glukoze.

 

 

 

 

 

 E-mail: info@poliklinika-stela.hr

 

 

 

Pretrage


Uz stručno osoblje, najmodernije uređaje za analizu i laboratorijske pretrage, te ugodan ambijent, pacijentima je omogućeno da na najkvalitetniji način vode brigu o svojem zdravlju. Sve na jednom mjestu, bez nepotrebne birokracije, te nizom drugih pogodnosti prilagodili smo se potrebama i mogućnostima pacijenata.


saznajte više...

 


 

 

 

Copyright 2006 - 2012 © Poliklinika Stela
All rights reserved.
Web Design and Hosting by BSV Informatika d.o.o.Mogućnost plaćanja u 6 rata

 

 

 

 

 

 

 


P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A