POLIKLINIKA STELA
Vama na usluzi
od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 8-12 sati uz niz pogodnosti te posebne pakete usluga prilagođene upravo Vama i cijeloj Vašoj obitelji

Adresa: Prijepoljska 19b Zagreb
Informacije na broj telefona :01/2993-595
Fax :01/2993-152
E-mail: info@poliklinika-stela.hr

Pridružite nam se na facebook-u

 

P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A


Usluge Poliklinike

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

Ostale pretrage
MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ
MEDICINA RADA

SISTEMATSKI PREGLEDI
MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA
INTOLERANCIJA NA HRANU
ALERGIJSKA TESTIRANJA
O nama
Info kutak 


 
 
Poliklinika Stela - Ostale pretrage - Krvna grupa RH faktor


Laboratorij poliklinike Stela pruža više od 200 raznih pretraga plus alergološke
testove. Analize se obavljaju najmodernijim instrumentima uz upotrebu
najkvalitetnijih reagensa za laboratorijske pretrage.

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ
INTOLERANCIJA NA HRANU
ALERGIJSKA TESTIRANJA
SISTEMATSKI PREGLEDI
MEDICINA RADA

KRVNA GRUPA - Rh faktor

Cijena pretrage - 250 kuna

Crvene krvne stanice prvi su put opisane 658. godine. Nakon više od 250 godina otkrivene su prve 4 krvne grupe - A, B, AB, 0, a nakon toga i Rhesus (Rh) faktori, koji dijele ljude na RH- pozitivne i Rh-negativne. Danas stručnjaci mogu vrlo precizno odrediti krvne grupe, s gotovo stotinu podgrupa.

Krvna grupa je bazirana na posebnim molekulama (zvanim antigeni) koje "sjede" na površini crvenih krvnih stanica. Ljudi na svojim crvenim krvnim stanicama mogu imati ili A antigene (krvna grupa A), B antigene (krvna grupa B), obadva antigena (krvna grupa AB) ili nijedan (krvna grupa 0). Kada govorimo o Rh faktoru (ili Rhesus faktoru), neki ljudi imaju antigen (Rh +), a neki ljudi ga nemaju (Rh -). Drugim rječima, vaša krvna grupa određena je koji antigen imate iz koje krvne grupe. Dijete nasljeđuje Rh pozitivne gene od oca.

Određivanje krvnih grupa A, B, AB ili 0
Krv čovjeka dijeli se u četiri krvne grupe, A, B, AB, ili 0:
• Ukoliko se na površini crvenih krvnih stanica nalazi antigen A, radi se o krvnoj grupi A. Tekući dio krvi, odnosno plazma, u tom slučaju sadrži antitijela protiv krvne grupe B.
• Ukoliko se na površini crvenih krvnih stanica nalazi antigen B, radi se o krvnoj grupi B. Plazma tada sadrži antitijela protiv krvne grupe A.
• Ukoliko na površini crvenih krvnih stanica nema niti jednog od ta dva antigena, radi se o krvnoj grupi 0. U tom se slučaju u plazmi nalaze i antitijela protiv krvne grupe A i antitijela protiv krvne grupe B.
• Također je moguće da se na površini crvenih krvnih stanica nalaze i antigen A i antigen B, te tada u plazmi nema antitijela, a osoba ima krvnu grupu AB.

Određivanje Rh faktora (rezus faktora):
Testiranjem na Rh antigen ili Rh faktor utvrđuje se njegova prisutnost (+) ili odsutnost (-) u krvi. Na osnovu rezultata krv se dijeli na sljedeći način:
• Ukoliko se u krvi nalazi Rh faktor, ona je Rh pozitivna.
• Ukoliko Rh faktor nije prisutan, krv je Rh negativna.
• To znači da je, na primjer, krv u kojoj se nalaze antigeni A i Rh, A pozitivna (A+). Ako pak krv sadrži antigen B, ali ne i Rh faktor, tada se radi o B negativnoj krvnoj grupi (B-).

Tko treba uzeti Rh imunoglobulin?
RhIg se daje svim Rh negativnim majkama čiji fetusi, po krvnim pretragama mogu biti Rh pozitivni. Kako smo već naveli, fetus može biti Rh pozitivan, ako je i otac Rh pozitivan. Ako su oba roditelja Rh negativna mogu imati samo Rh negativno potomstvo.

Testovi za određivanje krvne grupe rade se prije nego što se daje transfuzija krvi, te prilikom prvog pregleda trudnica radi određivanja Rh faktora. Određivanje krvne grupe također se može raditi kako bi se utvrdilo da li postoji vjerojatnost da je dvoje ljudi u krvnom srodstvu (na primjer, u svrhu utvrđivanja očinstva).

 

 
E-mail: info@poliklinika-stela.hr

 

 

 

Pretrage


Uz stručno osoblje, najmodernije uređaje za analizu i laboratorijske pretrage, te ugodan ambijent, pacijentima je omogućeno da na najkvalitetniji način vode brigu o svojem zdravlju. Sve na jednom mjestu, bez nepotrebne birokracije, te nizom drugih pogodnosti prilagodili smo se potrebama i mogućnostima pacijenata.


saznajte više...

 


 

 

 

Copyright 2006 - 2012 © Poliklinika Stela
All rights reserved.
Web Design and Hosting by BSV Informatika d.o.o.Mogućnost plaćanja u 6 rata

 

 

 

 

 

 

 


P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A