POLIKLINIKA STELA
Vama na usluzi
od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 8-12 sati uz niz pogodnosti te posebne pakete usluga prilagođene upravo Vama i cijeloj Vašoj obitelji

Adresa: Prijepoljska 19b Zagreb
Informacije na broj telefona :01/2993-595
Fax :01/2993-152
E-mail: info@poliklinika-stela.hr

Pridružite nam se na facebook-u

 

P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A

 


 
 
Poliklinika Stela - Funkcionalni testovi - Kreatinin klirens


Laboratorij poliklinike Stela pruža više od 200 raznih pretraga plus alergološke
testove. Analize se obavljaju najmodernijim instrumentima uz upotrebu
najkvalitetnijih reagensa za laboratorijske pretrage.

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ
INTOLERANCIJA NA HRANU
ALERGIJSKA TESTIRANJA
SISTEMATSKI PREGLEDI
MEDICINA RADA

 

KREATININ KLIRENS

Cijena pretrage - 145 kunaBubrežni klirens je mjera za funkcionalnu sposobnost bubrega. Pod pojmom klirensa podrazumijeva se broj mililitara plazme koja se u 1 sekundi "očisti" od neke tvari.

Određivanje vrijednosti kreatinina u serumu i mokraći je važan dijagnostički podatak za procjenu bubrežne funkcije.


UZORAK:
serum, 24h mokraća

REFERENTNE VRIJEDNOSTI:
1.3 – 2.3 ml/sek

DIJAGNOSTIČKA ZNAČAJNOST:
Javlja se u trudnoći, kod opekotina, kod trovanja ugljičnim monoksidom, kod anemija, u stanju šoka, kod hemoragija, kod dehidracije, kod zastoja rada srca, kod bubrežnih bolesti, kod malarije, kod plućnih bolesti.

 

 E-mail: info@poliklinika-stela.hr

 

 

 

Pretrage


Uz stručno osoblje, najmodernije uređaje za analizu i laboratorijske pretrage, te ugodan ambijent, pacijentima je omogućeno da na najkvalitetniji način vode brigu o svojem zdravlju. Sve na jednom mjestu, bez nepotrebne birokracije, te nizom drugih pogodnosti prilagodili smo se potrebama i mogućnostima pacijenata.


saznajte više...

 


 

 

 

Copyright 2006 - 2012 © Poliklinika Stela
All rights reserved.
Web Design and Hosting by BSV Informatika d.o.o.Mogućnost plaćanja u 6 rata

 

 

 

 

 

 

 


P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A