POLIKLINIKA STELA
Vama na usluzi
od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 8-12 sati uz niz pogodnosti te posebne pakete usluga prilagođene upravo Vama i cijeloj Vašoj obitelji

Adresa: Prijepoljska 19b Zagreb
Informacije na broj telefona :01/2993-595
Fax :01/2993-152
E-mail: info@poliklinika-stela.hr

Pridružite nam se na facebook-u

 

P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A

 


 
 
Poliklinika Stela - Hematološke pretrage - Kompletna krvna slika (KKS)


Laboratorij poliklinike Stela pruža više od 200 raznih pretraga plus alergološke
testove. Analize se obavljaju najmodernijim instrumentima uz upotrebu
najkvalitetnijih reagensa za laboratorijske pretrage.

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ
INTOLERANCIJA NA HRANU
ALERGIJSKA TESTIRANJA
SISTEMATSKI PREGLEDI
MEDICINA RADA

Kompletna krvna slika (KKS)

Cijena pretrage - 50 kuna

Krv se sastoji od plazme i krvnih stanica koje se stvaraju i sazrijevaju u koštanoj srži i limfnim organima. Krvne stanice imaju određenu funkciju.

Eritrociti prenose kisik u sve dijelove organizma.

Trombociti štite od krvarenja.

Leukociti sudjeluju u obrani organizma od bakterijskih i virusnih infekcija.

Da bi mogli procijeniti nalaz kompletne krvne slike moramo ga uspoređivati s referentnim intervalima tj. vrijednostima koji su različiti obzirom na dob (novorođenčad, predškolska djeca, školska djeca i adolescenti), spol i neka fiziološka stanja (na primjer trudnoća).

Smanjenje broja eritrocita, hemoglobina i hematokrita, a još više promjene prosječnog volumena eritrocita (MCV) i prosječnog sadržaja i koncentracije hemoglobina u eritrocitima (MCH i MCHC), upozorit će na postojanje nekog određenog oblika anemije.

Povišen ili snižen broj leukocita uz promjene u diferencijalnoj krvnoj slici upozorava na akutnu bakterijsku ili virusnu upalu.
Broj i veličina trombocita također ukazuju i uklapaju se u različita bolesna stanja. Kada obole organi krvotvornog sustava to se i te kako odražava na broju i izgledu krvnih stanica.

To je rutinska pretraga kojom započinje gotovo svaki dijagnostički program u medicinsko-biokemijskom laboratoriju.

Kompletna krvna slika moderne hematologije sastoji se od sljedećih parametara:

Kratica

Naziv

Referentni interval

Jedinica

Erc

Eritrociti

M 4,34 -5,72 Ž 3,86 – 5,08

x1012/L

Hb

Hemoglobin

M 138 -175 Ž 119 – 157

g/L

Htc

Hematokrit (relativni volumen eritrocita)

M 0,415-0,530 Ž 0,356 – 0,470

L/L

MCV

Prosječni volumen eritrocita

M, Ž 83,0 – 97,2

fL

MCH

Prosječni sadržaj hemoglobina u eritrocitu

M, Ž 27,4 – 33,9

pg

MCHC

Prosječna koncentracija Hb u 1 L eritrocita

M, Ž 320 - 345

g/L

RDW

Raspodjela eritrocita po volumenu

M, Ž 9,0 – 15,0

%

L

Leukociti

M, Ž 3,4 – 9,7

x109/L

Tr

Trombociti

M, Ž 158 - 424

x109/L

MPV

Prosječni volumen trombocita

M, Ž 6,8 – 10,4

fL

Tct

Trombokrit

M, Ž

L/L

PDW

Raspodjela trombocita po vol.

 

1

Neutro

Neutrofilni granulociti

M, Ž 2,06 – 6,49

x109/L

Mono

Monociti

M, Ž 0,12 – 0,84

x109/L

Limfo

Limfociti

M, Ž 1,19 – 3,35

x109/L

Eozino

Eozinofilni granulociti

M, Ž 0 – 0,43

x109/L

Bazo

Neutrofilni granulociti

M, Ž 0 – 0,06

x109/L

Rtc

Retikulociti

M, Ž 22 - 97

x109/L

Vrijeme određivanja:

Nalaz je gotov isti dan.

 

 

 E-mail: info@poliklinika-stela.hr

 

 

 

Pretrage


Uz stručno osoblje, najmodernije uređaje za analizu i laboratorijske pretrage, te ugodan ambijent, pacijentima je omogućeno da na najkvalitetniji način vode brigu o svojem zdravlju. Sve na jednom mjestu, bez nepotrebne birokracije, te nizom drugih pogodnosti prilagodili smo se potrebama i mogućnostima pacijenata.


saznajte više...

 


 

 

 

Copyright 2006 - 2012 © Poliklinika Stela
All rights reserved.
Web Design and Hosting by BSV Informatika d.o.o.Mogućnost plaćanja u 6 rata

 

 

 

 

 

 

 


P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A