POLIKLINIKA STELA
Vama na usluzi
od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 8-12 sati uz niz pogodnosti te posebne pakete usluga prilagođene upravo Vama i cijeloj Vašoj obitelji

Adresa: Prijepoljska 19b Zagreb
Informacije na broj telefona :01/2993-595
Fax :01/2993-152
E-mail: info@poliklinika-stela.hr

Pridružite nam se na facebook-u

 

P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A

 


 
 
Poliklinika Stela - Imunokemijske pretrage - Imunoglobulin A (IgA)


Laboratorij poliklinike Stela pruža više od 200 raznih pretraga plus alergološke
testove. Analize se obavljaju najmodernijim instrumentima uz upotrebu
najkvalitetnijih reagensa za laboratorijske pretrage.

MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

MIKROBIOLOŠKI LABORATORIJ
INTOLERANCIJA NA HRANU
ALERGIJSKA TESTIRANJA
SISTEMATSKI PREGLEDI
MEDICINA RADA

IMUNOGLOBULIN A (IgA)

Cijena pretrage - 70 kuna

IgA je osnovni imunoglobulin u mlijeku, slini, suzama te u izlučevinama dišnog, probavnog i genitalnog sustava.

Štiti sluznice od virusa i bakterija. Svaka molekula IgA (Mr oko 400 000) sastoji se od dvije L2H2 podjedinice, J lanca i tzv. sekrecijske komponente. Sekrecijska je komponenta- polipeptid koji se proizvodi u epitelnim stanicama, a koji omogućuje molekuli IgA prijelaz na površinu membrana odnosno sluznica.

Neke se molekule IgA u serumu mogu naći u obliku L2 H2 (Mr oko 170 000). Postoje dvije podklase Iga: IgA1 i IgA2. Neke bakterije (na pr. Neisseria) mogu proteazom razoriti IgA1, te tako kroz sluznicu prodrijeti u tijelo.

UZORAK:
serum

REFERENTNE VRIJEDNOSTI:
760 - 3 260 mg/L

DIJAGNOSTIČKA ZNAČAJNOST:
javlja se u bolestima respiratornog trakta, crijevnim bolestima, kroničnim jetrenim bolestima, u kroničnim infekcijama, u multiplom mijelomu, u imuno deficijenciji, limfoidnoj neoplazmi.

Vrijeme određivanja:
Nalaz je gotov isti dan

 

 E-mail: info@poliklinika-stela.hr

 

 

 

Pretrage


Uz stručno osoblje, najmodernije uređaje za analizu i laboratorijske pretrage, te ugodan ambijent, pacijentima je omogućeno da na najkvalitetniji način vode brigu o svojem zdravlju. Sve na jednom mjestu, bez nepotrebne birokracije, te nizom drugih pogodnosti prilagodili smo se potrebama i mogućnostima pacijenata.


saznajte više...

 


 

 

 

Copyright 2006 - 2012 © Poliklinika Stela
All rights reserved.
Web Design and Hosting by BSV Informatika d.o.o.Mogućnost plaćanja u 6 rata

 

 

 

 

 

 

 


P
O
L
I
K
L
I
N
I
K
A

S
T
E
L
A